Η υπηρεσία i2dealer είναι ήδη ενεργήΗ Vellum είναι μία ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων
στον τομέα υλοποίησης
πληροφοριακών συστημάτων.


Οικονομικές Καταστάσεις
 

Στις επενδύσεις πληροφορικής, όπως και σε κάθε επένδυση, ο σκοπός δεν είναι «να δουλέψει το πρόγραμμα» αλλά να «δουλέψει καλλίτερα η εταιρεία με το πρόγραμμα».

Δεν πρέπει να χάνουμε το δάσος για το δένδρο.

 
 

Η εταιρία που αποφασίζει να προχωρήσει σε ένα έργο πληροφορικής έχει νιώσει την πιο κάτω ανάγκη:
«Για να αντεπεξέλθουμε στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται και να είμαστε ανταγωνιστικοί πρέπει να διαφοροποιηθούμε!»

Χρειάζεται ο Οδηγός για τη διαφοροποίηση.